...

Ons verhaal

The Halal Kitchen streeft ernaar om heerlijke recepten te delen, terwijl we vasthouden aan onze islamitische identiteit.

Onze passie

Onze passie voor eten is ons al van jongs af aan bijgebracht, voornamelijk door het zien koken van onze moeders, zowel voor ons als voor anderen. Ook televisie heeft onze liefde voor koken en bakken verder aangewakkerd. Deze passie delen we graag met iedereen, en The Halal Kitchen is de perfecte manier om dat te doen.

Onze missie

Er zijn online veel foodblogs, en hoewel wij niet de eerste zijn, zijn er niet veel blogs die zich specifiek richten op halal eten. En dat is eigenlijk best jammer. Halal eten is essentieel voor veel moslims en verdient de nodige aandacht. Het creëren van een centrale plek voor onze ummah waar zij terecht kunnen voor hun recepten, beschouwen wij als een ware eer en onze missie.

Onze waarden

Geloof staat voor ons op de eerste plaats, waardoor we nauwlettend in de gaten houden wat wel en niet kan. Wat betreft eten, hebben we, alhamdulillah, een ruime keuze om van te genieten. Ook zijn er veel diverse en prachtige culturen die het verdienen om belicht te worden. Daarom houden we vast aan onze islamitische waarden, terwijl we de diverse verhalen achter gerechten verkennen.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.