...

Wahid, Anur en Bilal, allemaal merken die in de supermarkten te vinden zijn en halal kip verkopen. Ze zijn halal-gecertificeerd, dus dan moet het wel goed zijn? Toch verbaast het je hoe hiermee omgegaan wordt. In een uitzending van de Keuringsdienst van Waarde gaan ze op pad om te kijken wat iets halal maakt. Zijn de kippen in de supermarkt dan ook wel echt halal? Of eten we al de hele tijd geen halal vlees?

Wat is halal?

Laten we eerst stilstaan bij het woord halal. Halal betekent niets ander dan toegestaan binnen de islam. Halal houdt dus in dat Allah het voor ons heeft toegestaan. Dit wordt over het algemeen omschreven in de Koran, Hadith of in een Fatwa als het gaat om onzekerheden of actuele vragen zoals gelatine. Halal kan gaan om eten, gebruik van bepaalde dingen of het uitvoeren van bepaalde handelingen. In dit artikel wordt er alleen stilgestaan bij het gedeelte van halal vlees.

Wanneer is vlees halal?

Als eerste moet het natuurlijk vlees zijn die voor moslims toegestaan zijn om te eten. Vervolgens leg je het levende dier op de grond met de hoofd naar Mekka toe (Sunnah). Verder moet het mes waarmee je gaat slachten vlijmscherp zijn, zodat het in een keer de slagader kan doorsnijden. Let wel op dat het dier het mes niet ziet. Daarna kan het dier geslacht worden.

Het slachten moet gedaan worden door een moslim en moet in de naam van Allah gedaan worden. Dus er moet eerst “Bismillah Allahu Akbar” uitgesproken worden voordat de slagader doorgesneden mag worden. Dit is in een notendop uitgelegd wanneer het vlees van een dier als halal wordt gezien.

Hoe zit het met het dierenwelzijn?

Dit is helaas een punt wat veel mensen vergeten. In meerdere Hadiths komt naar voren hoe onze profeet Muhammad (VZMH) dierenwelzijn erg belangrijk vindt. We nemen de onderstaande Hadith als voorbeeld:

Sunan Abi Dawud 5268; opgehaald van www.sunnah.com

Dit is een van meerdere Hadiths waar naar voren komt dat de profeet (VZMH) dierenwelzijn erg belangrijk vindt. Helaas wordt hier tegenwoordig weinig rekening mee gehouden.

De Keuringsdienst neemt een kijkje bij een kippenboerderij tijdens de uitzending. In een schuur zitten wel 10.000 kuikentjes die allemaal in 6 weken tijd klaar moeten zijn om geslacht te worden. Dit zijn in andere woorden plofkippen. Deze kippen mogen niet meer in de supermarkt verkocht worden omdat de kippen in de supermarkt minimaal 1 ster moeten bevatten. 1 ster houdt in dat de kippen beter hebben geleefd en dat het wat meer tijd kost voordat de kippen op gewicht komen.

Hoe zit het met de halal kip in de supermarkt?

Toch worden deze plofkippen in een ander jasje verkocht in de supermarkt. Je raadt het al, als halal kip. Dit zijn de kippen die je in de supermarkt vindt op de halalafdeling. Toch wel erg schrikbarend. Er wordt dus minder zorg genomen voor het welzijn van kippen als het gaat om de halalvariant t.o.v. de niet-halalvariant. Daarnaast worden de halal kippen voor een hoger prijs verkocht dan dat ze waard zijn om zo te voorkomen dat iedereen voor de goedkoper variant gaat.

Worden de kippen dan wel halal geslacht?

In dezelfde uitzending van de keuringsdienst wordt er gesproken met een kippenslachterij die naast normale kippen, ook halal kip verwerkt. Volgens de slachter worden de halal kippen in zijn slachthuis voor 75% met de hand geslacht door een moslim en de rest met de machine die ook bediend wordt door een moslim. Verder worden de kippen wel verdoofd door middel van een waterbad. Het verschil is alleen dat de verdoving omkeerbaar is, dit zou betekenen dat de kippen weer wakker kunnen worden. Dit is 1 slachthuis, maar hoe zit het met de rest? Niet iedereen is hier transparant over.

Is het dan nog wel halal kip?

Dat is nu maar de vraag. Er zijn meerdere geleerden die aangeven dat vlees pas halal is als het onverdoofd geslacht wordt. Andere accepteren de omkeerbare verdoving als halal. Maar dan heb je nog wel de vraag over het dierenwelzijn. Aangezien dit plofkippen zijn en eigenlijk helemaal niet goed hebben geleefd, is het beter om de kippen in de supermarkt niet meer aan te schaffen en halal kip te halen bij een islamitische slager.

Maar hoe zit het dan met de halal-certificering?

Kort door de bocht kan gezegd worden dat meerdere certificeringen niets voorstellen. Er zijn meerdere (misschien wel tientallen) dubieuze bureaus die deze certificeringen uitgeven. Daarnaast zijn er geen wettelijke richtlijnen waardoor de ene bureau certificeringen heel makkelijk uitgeven t.o.v. de ander. Overigens zijn er meerdere producten die schijn-halal zijn aangezien ze “halal” etiketten overal op plakken.

Welke acties moeten er ondernomen worden?

De onderste stappen kunnen ondernomen worden om beter met zorg halal te shoppen en te eten:

  1. Koop je halal kip en vlees van je lokale islamitische slager. Die kan je ook persoonlijk vragen stellen over hun leverancier en het vlees is verser.
  2. Eis dat de distributeur meer zorg draagt aan de integriteit en betrouwbaarheid van de producten die halal gecertificeerd zijn. Dit kan je doen door contact met ze op te nemen via de telefoon of e-mail. Die kunnen dan ook bepaalde producten uit de schappen halen als er te veel vraagtekens hierover zijn.
  3. Wees kritisch tijdens het boodschappen doen en laat bij twijfelgevallen de producten staan. Het is ook aan ons als consument om verantwoordelijkheid te nemen en goed na te denken.
  4. Doe je onderzoek naar de verschillende fabrikanten en de certificeringen. Bekijk wie transparant is en schroom niet om contact op te nemen met ze. Transparantie is belangrijk en daar moeten de fabrikanten en bureaus open voor staan.

Als je jouw voorzorgsmaatregelen hebt getroffen, kan je met een gerust hart zeggen dat de rest in de handen van Allah ligt.

Conclusie: Zijn de kippen dan ook echt halal?

Dit is een vraag die jij jezelf moet gaan stellen. Welke regelgevingen volg jij en neem je genoegen met de handelingen die de boerderijen en slachthuizen nemen? Daarnaast kan je je met de maatregelen die boven genoemd zijn beter halal verantwoord leven. Het is erg vervelend dat er zo met de kippen wordt omgegaan en dat er te weinig gehouden wordt aan de islamitische regelgevingen, daarom is het belangrijk dat er voorzichtig wordt omgegaan met onder andere de zogenoemde halal kippen uit de supermarkt. Neem deze informatie tot je en bedenk goed wat je volgende stappen zal zijn.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.